ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Полезна информация

От м.11.2019г. в ДГ№8"Слънце", по Проект АПСПО , Обща подкрепа на децата осъществяват логопед и психолог.