ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Съобщение заседание на Комисията по прием на заявления за първа и следващи групи 2021/2022г.

Съобщение

Уважаеми родители, уведомявам Ви, че на 13.05.2021г. от 13.00ч. в детската градина, ще заседава Комисия по класиране на заявления за прием в първа група/деца, родени през 2018г./ и следващи групи за учебната 2021/2022г. , съгласно Наредба за прием на Община Търговище.

С цел, спазване на равнопоставеност на кандидатите, и за осигуряване на максимална прозрачност в работата на Комисията, се поканват да присъстват родители, настойници или лица, полагащи грижа за децата, както и представители на родителската общност и Обществения съвет.

Предвид спазване на противоепидемиологични здравни мерки, заседанието ще се проведе в двора на детската градина.