ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

"Бързи, смели, сръчни"

На 20.07.2023г. в двора на групата в с.голямо ново, се проведе състезанието "Бързи, смели, сръчни".Децата изпълняваха спортно-подготвителни игри и упражнения, състезаваха се в комбинирани игри ,;демонстрираха бързина, ловкост, точност и спортсменски дух.Ръководител на състезанието бе г-жа Красимира Христова Александрова-ст.учител.