ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Деца от четвърта възрастова група гостуват на първокласници в ОУ"Хр.Ботев"-гр.Търговище

В Седмицата на четенето, деца от четвърта възрастова група гостуват на първокласници от ОУ"Христо Ботев"-гр.Търговище.