ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Ден на безопасността на движението-децата от групата в с.Голямо ново