ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

"Ден на четенето"-четвърта група

Днес, 17.11.2023г.  Феята на приказките гостува на децата от четвърта смесена възрастова група и прочете приказката"Вълшебната дума" , и ориса с вълшебната си пръчица всяко дете да бъде добро и да обича да чете.