ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Драматизация на приказките"Дядо и ряпа" и "Червената шапчица" от децата във втора"а" група

Децата от втора "а" група с удоволствие драматизират любими приказки-"Дядо и ряпа" и "Червената шапчица" пред малчуганите от първа група.