ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Героите на България

В чест на Националния празник-3 март, децата от  разновъзрастова група в с.Голямо ново, към ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище, под ръководството на своята учителка-г-жа Кр.Александрова-ст.учител, изработиха Албум с героите на България.В него оживяха образите на В.Левски, Хр.Ботев, Панайот Хитов, Т.Каблешков, Райна Княгиня.Децата с интерес слушаха за живота и делата на борците за свобода.Хвала на учителите, които разгарят огъня на родолюбието в сърцата на децата!