ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Изложба от детски рисунки, посветена на безопасността на движение по пътищата