ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Мероприятия, посветени на 16.11.2021г.-Ден на толерантността

Децата от групата в с.Голямо ново с интерес се включиха в организираният от г-жа Красимира Александрова "Урок по толерантност".С интересни игри и ролеви участия, те разбраха смисъла на думите:Доброта, Човечност, Търпимост, Уважение,Благодарност.