ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Мероприятия, посветени на Националната седмица на четенето

От 9-13.12.2019г. децата и учителите от ДГ№8"Слънце", гр.Търговище взеха участие в мероприятия, посветени на Националната седмица на четенето.Мероприятията бяха организирани през всеки от дните ,като имаше и съвместни инициативи с учениците от ОУ"Хр.Ботев "-гр.Търговище и учениците от IСУ"Св.Седмочисленици-гр.Търговище:

09.12.19 г.  - Драматизиране на приказките „Косе  Босе” и „Дядо и ряпа” от

                     децата от ПГ 5“а“г. „Снежанка” пред децата от  І и ІІ групи.

                   - Съвместна дейност с училище   – Ученици от училище

                     I СУ“Св.Седмочисленици“-гр.Търговище, четат приказки на децата от ПГ 6 г. 

10.12.19 г.   - Съвместна дейност с училище   – Ученици от училище -ОУ

                     „Хр.Ботев”  -гр.Търговище ,четат приказки на децата от ПГ 6 г. 

 11.12.19 г.  - Съвместна дейност между Детска градина и Библиотека –                                   

                     Посещение  на ПГ 5 и 6 г. в Детски отдел на Регионалната

                     Библиотека

                      -четене на приказки от г-жа А.Янакиева-психолог във всички групи.

12.12.19 г. -  Да изработим книжка  - Изработване на книжки с илюстрации   

                    от децата от ПГ 6 год. и подаряване  на всички групи. 

 13.12.19 г. - Съвместна дейност с родители  - „С  приказките на баба” –

                   тържество  на децата от ПГ 5 „б“ г.”Малкият принц”

                   -  Консултации с  родители на деца,които имат проблеми

                    в овладяването на българския език

Прикачени документи

Видео-2
Видео-1