ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Мероприятия, посветени на Националния ден на безопасност на движението в групата в с.Голямо ново

Децата от разновъзрастовата група в с.Голямо ново, под ръководството на своите учителки-г-жа Красимира Александрова и г-жа Хафизе Чолакова,се включиха в мероприятия, посветени на Националния ден по безопасност на движението."Познавам правилата"-занимателни игри за прилагане на знанията.