ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Мероприятия, посветени на Седмицата на четенето в група с.Голямо ново

В Седмицата на четенето, г-жа Радка Николова -логопед по Проект АПСПО гостува на децата от групата в с.Голямо ново.

Тя прочете интересна приказка и включи децата в упражнения за правилна артикулация.