ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Мероприятия в Световния ден на безопасността на движението

На 29.06.2023г. в двора на ДГ№8"Слънце"- гр.Търговище ,г-жа в.Леонидова -ст.учител организира мероприятия с деца, посветени на Световния ден на безопасността на движението.В аранжираната  с пътни знаци  детска площадка, децата се упражняваха в организирано придвижване, спазваха правилата за движение, пресичаха само на определените места .Песни за светофара и пътните знаци, стихове и забавни въпроси от викторина , почмогнаха на децата да затвърдят придобитите познания и умения, и насочиха вниманието им към важността от опазване на човешкия живот.