ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Международен ден на толерантността

!6 ноември-Международен ден на толерантността.Учим се да сме добри,да приемаме различните и да живеем заедно в този свят на многообразие! Под този надслов преминаха заниманията на децата от групата в с.Голямо ново, с учителка-г-жа Красимира Александрова