ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Награди от конкурса "Бъди войник!", организиран от Военното окръжие

На 27.05.2021г. се проведе награждаване на участниците в конкурса, организиран от Военно окръжие-гр.Търговище-"Бъди войник".

Второ място в първа възрастова група е присъдена на Ивелин Станиславов .Поощрителни награди получиха и Самир Чолаков и  Мертай Хюсеин. И трите деца са от ПГ6 "а"смесена група.Награда получи и Гюлчичек Себайдинова от групата в с.Голямо ново.