ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Oткрита практика пред родители и учители

На 26.04.2017г. се проведе открита практика пред родители и учители в групата в с. Голямо ново към ДГ 8“Слънце“ - гр. Търговище

 

Г-жа Красимира Александрова-ст.учител, представи работа в смесена група по Образователно направление:Математика, на тема: “Колкото-толкова.Сравняване".

 

Децата с желание се включиха в планираната ситуация,мотивирани да покажат своите математически знания и умения пред родители и гости.Учителката бе подготвила интересна презентация,която стимулираше познавателната активност на децата ,а задачите за самостоятелна практическа дейност бяха диференцирани по сложност,съобразно възрастовите особености на групата.