ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Пресъздаване на обичая Бъдни вечер в с.Голямо ново

Днес, 22.12.2022г. в групата в с.Голямо ново към ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище, под ръководството на г-жа Красимира Александрова-ст.учител, децата от разновъзрастовата група пресъздадоха обичая Бъдни вечер.Гостуваха им ученици от ОУ"Г.С.Раковски"-с.Голямо ново .Коледарите отправиха наричания за здраве и берекет.