ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Пролетни празници-Лазаруване и Цветница

Пролетни празници в гррупа с.Голямо ново-Лазаров ден и Цветница, съвместно с група за автентичен фолклор от ОУ"Г.С.Раковски"-с.Голямо ново.Жива е традицията!Весели празници!