ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Съобщение за родителите

Уважаеми родители, детската градина няма да работи с деца до края на въведеното извънредно положение. Към настоящият момент, датата е 13.05.2020г.