ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Седмица на четенето - Първа група

И тази година, през м.ноември 2020г., в ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище , се проведе Седмица на четенето.Любим герой от приказки гостува на децата от втора група , и заедно с тях пресъздаде една поучителна история.