ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Седмицата на четенето - група в с. Голямо ново

Децата от групата в с.Голямо ново драматизират любими приказки през Седмицата на четенето-м.ноември 2020г.