ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Спортен празник в детската градина

На 3.11.2021г. в двора на Детска градина "Слънце" се проведе спортен празник, под надслов"Подвижни и здрави".В него взеха участие децата от всички групи.Малките спортисти тичаха, скачаха, провираха се ; мериха сили в спортни игри и изпитания. Всеки отбор имаше отличителен знак. Така в игри и занимания растат децата бодри и закалени