ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Тематични родителски срещи с гостуващи специалисти

В периода м.октомври-2018г.- м.февруари 2019г. в ДГ№8Слънце"-гр.Търговище бяха организирани и проведени Тематични родителски срещи с гостуващи специалисти:

  • "Адаптиране на децата в условията на детската градина" -гост: г-жа Татяна Антонова-психолог
  • "Детската агресия и липсата на родителско внимание и контрол"-с гост г-жа Елена Събева-психолог
  • "Акценти от развитието на децата от предучилищна възраст-с гости: г-жа Татяна Антонова-психолог и г-н Христо Христов-директор на РЦПППО-гр.Търговище
  • Речева активност в детска възраст-проява,развитие,затруднения-г-жа Ивелина Георгиева-логопед

Присъстващите родители имаха възможност да обогатят своите познания в дискутираните области, както и да осъществят индивидуални консултации със специалисти.