ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Участие на деца в Лятна детска академия по безопасност на движението по пътищата"Уча играейки-живея знаейки"

На 29.06.2022г. в двора на ДГ№2"Осми март "в гр.Търговище се проведе Лятна детска академия по безопасност на движението по пътищата.Деца от трета възрастова група на  ДГ№8"Слънце", с учители г-жа Лейля Хюсеинова и Станислава Стоянова и помощник възпитател-Симеонка Вълчева учмастваха в състезателни игри и бяха наградени с Грамота и медали.