ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Участие на децата от IV група в Олимпиада по БДП в гр.Търговище