ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Участие на децата в инициатива, посветена на Европейския ден на спорта

Децата от ДГ№8"Слънце"-гр.Търговище, се включиха с мероприятия в Европейския ден на спорта-29.09.2023г.Под ръководството на г-н Стамен Стаменов-хореограф и г-жа Стаменова-корепетитор,децата разучиха основни позиции и стъпки от детско хорце.Мероприятието продължи със занимателни подвижни игри за разделно събиране на отпадъци/децата от втора група/ и подвижни състезателни игри/отборите на трета и четвърта възрастови групи.Целта на мероприятието е насърчаване на физическата активност сред децата,като се прилагат елементи на екологично възпитание, и не на последно място-социално-емоционално измерение на активността/–съпреживяване на съвместни действия с екип/група;свобода за личностна изява във варианти на съвместна дейност;съпреживяване на социално-знаочими за детето постижения.Накрая всички участници бяха в добро настроение-бодри, весели и емоционално удовлетворени.Благодарим на г-жа Тотка Дончева- старши учител и организатор.

Прикачени документи

Сертификат