ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Участие на децата в инициатива , посветена на Европейския ден на спорта