ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

"Урок по родолюбие" - 28.05.2019г.

На 28.05.2019г. в двора на Детска градина №8"Слънце" се проведе Урок по родолюбие. Той бе организиран от децата от ПГ6г.група "Буратино",под ръковоствотоно г-жа Красимира Колева и г-ца Селин Ахмедова. На тържеството готи бяха децата от малките групи, родители , представители на фирма "Мебел Стил"-Търговище.

 

Песни и стихове зазвучаха под синьото небе , а децата споделиха своите познания  за историята и природните особености на нашата Родина.

 

Под звуците на химна бе внесено знамето на Република България и знамето на детската градина .Знаменосците от ПГ6г група, които предстои да постъпят в първи клас  предадоха знамето на децата от ПГ5г.,които обещаха да  го пазят чисто и неопетнено. Урокът по родолюбие завърши с песните  "Една българска роза" и "Моя страна, моя България".