ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

В очакване на Коледа-децата от четвърта смесена възрастова група

"Ой, Коледо, мой Коледо, родило се Боже чедо!"-представяне на Коледуване от децата от четвърта смесена възрастова група, под ръководството на г-жа Валя Василева.