ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Срокове


Съобщение за прием за учебната 2024/2025г.

Уважаеми родители от 1.03.2024г. започва прием на заявления за класиране в първа и останалите възрастови групи,съгласно Наредба за условията и реда за прием, записване ,отписване и преместване на деца в общински детски градини или в подготвителните групи в училищата на територията на Община Търговище.Документи се подават в административната част на детската градина -от 8-12ч. и от 12,30-16,30 ч.Подалите заявления получават входящ номер.