ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

АПСПО

https://apspo.mon.bg/login

Прикачени документи

Месечен отчет към 31.12.2023г.Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Месечен отчет към 31.12.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 30.11.2023г.Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Месечен отчет към 30.11.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 30.10.2023г.Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Месечен отчет към 30.10.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 30.09.2023г.Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Месечен отчет към 30.09.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 30.08.2023г.Проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи
Месечен отччет към 30.08.2023г.Проект АПСПО
Месечен отччет към 31.07.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 30.04.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 30.06.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 31.05.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 31.03.2023г.Проект АПСПО
Месечен отчет към 28.02.2023г.-Проект АПСПО
Месечен отч„ет към 31.01.2023г.Проект АПСПО
Тримесечен отчет -към 31.12.2022.Проект АПСПО
Тримесечен отчет -към 30.09.2022.Проект АПСПО
Тримесечен отчет към 30.06.2022г. Проект АПСПО
Тримесечен отчет към 31.03.2022г.Проект АПСПО
Тримесечен отчет към 31.12.2021г. Проект АПСПО
Тримесечен отчет към 30.06.2021г. Проект АПСПО
Тримесечен отчет към 30.09.2021г. Проект АПСПО