ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

ИКТ в детската градина

Закупуване на интерактивно медийно оборудване;техническо обезпечаване на учебния процес в институцията.Детската градина е получила оборудване-лаптоп, мултимедия, интерактивна дъска.