ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Училищен плод

Предоставяне на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения.