ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства и Информация за същността на всеки вид услуга

Приложение 1 - Карта на услугите

 

Приложение 2 - Информация за същността на соц. услуги