ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Бюджет - архив

Бюджет за 2017г. ДД, може да видите ---> ТУК

Бюджет за 2017г. МД, може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет местна и държавна дейност-31.03.2017г., може да видите ---> ТУК

Отчети на бюджета за ДДД и ДМД към 30.06.2017г. , може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.09.2017г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.09.2017г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.12.2017г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.12.2017г., може да видите ---> ТУК

Бюджет за 2018г. ДД, може да видите --->  ТУК

Бюджет за 2018г. МД, може да видите ---> ТУК

Бланка стойностни показатели ДД 2018г., може да видите ---> ТУК

Бланка стойностни показатели МД 2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 31.03.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 31.03.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.06.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.06.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.09.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.09.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 31.12.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 31.12.2018г., може да видите ---> ТУК

 

Прикачени документи

Тримесечен отчет ДД-към 31.12.2022г.
Тримесечен отчет МД-към 31.12.2022г.
Тримесечен отчет ДД-към 30.09.2022г.
Тримесечен отчет МД-към 30.09.2022г.
Тримесечен отчет МД-към 30.06.2022г.
Тримесечен отчет ДД-към 30.06.2022г.
Бюджет за 2022г.-МД
Бюджет за 2022г.-ДД
Тримесечен отчет ДД към 31.03.2022г.
Тримесечен отчет МД към 31.03.2022г.
Тримесечен отчет МД към 31.12.2021г.
Тримесечен отчет ДД-към 31.12.2021г.
Тримесечен отчет МД-към 30.09.2021г.
Тримесечен отчет ДД-към 30.09.2021г.
Тримесечен отчет МД-към 30.06.2021г.
Тримесечен отчет ДД-към зо.06.2021г.
Тримесечен отчет МД-към 31.03.2021г.
Тримесечен отчет ДД-към 31.03.2021г.
Бюджет-2021г.-ДД
Бюджет-2021г.-МД
Тримесечен отчет ДД-към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет МД-към 31.12.2020г.
Тримесечен отчет МД-към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет ДД-към 30.09.2020г.
Тримесечен отчет МД-към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет ДД-към 30.06.2020г.
Тримесечен отчет МД-към 31.03.2020г.
Тримесечен отчет ДД-към 31.03.2020г.
Бюджет за 2020г. МД
Бюджет за 2020г. ДД
Тримесечен отчет ДД-към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет МД-към 31.12.2019г.
Тримесечен отчет ДД-към 30.09.2019г.
Тримесечен отчет МД-към 30.09.2019г.
Тримесечен отчет ДДД-30.06.2019г.
Тримесечен отчет ДMД - към 30.06.2019г.
Тримесечен отчет MД - към 31.03.2019г.
Тримесечен отчет ДД - към 31.03.2019г.
Бюджет за 2019г. МД
Бюджет за 2019г. ДД