ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Бюджет

Бюджет за 2017г. ДД, може да видите ---> ТУК

Бюджет за 2017г. МД, може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет местна и държавна дейност-31.03.2017г., може да видите ---> ТУК

Отчети на бюджета за ДДД и ДМД към 30.06.2017г. , може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.09.2017г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.09.2017г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.12.2017г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.12.2017г., може да видите ---> ТУК

Бюджет за 2018г. ДД, може да видите --->  ТУК

Бюджет за 2018г. МД, може да видите ---> ТУК

Бланка стойностни показатели ДД 2018г., може да видите ---> ТУК

Бланка стойностни показатели МД 2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 31.03.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 31.03.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.06.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.06.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 30.09.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 30.09.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет МД - към 31.12.2018г., може да видите ---> ТУК

Тримесечен отчет ДД - към 31.12.2018г., може да видите ---> ТУК