ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Документи

http//dg8-slance.com   

 Стратегия за развитие, може да видите ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Организация на учебния ден, може да видите ---> ТУК

 

 

 

Прикачени документи

Годишен план за дейността на институцията с План за квалификация 2023-2024
Актуализиране на Стратегия за развитието на детската градина 2020-2025г.
Правила за достъп в сгради и двор ДГ
Правила за достъп в сгради и двор ДГ
Правилник за вътрешния трудов ред-2022г.
План за работа с родителите
Правилник за дейността на ДГ-2022/2023
Годишен план за дейността на институцията с План за квалификация 2022-2023
Правилник за дейността на ДГ
Годишен план 2021-2022
Правила за организиране на дейностите в детската градина в условията на Ковид, за уч.2021/2022г.
Стратегия 2020-2024г.
Годишен план 2020/2021г.
Правила за организиране на дейностите в условията на Ковид-19 за учебната 2020/2021г.
Правила за организиране на дейностите, след възстановяване приема на деца
Мерки за подобряване на качеството
Правилник за дейността на Комисията по етика
Критерии, показатели, инструменти за самооценяване
Годишен план 2019г.
Правилник ЗБУТ 2019г.