ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

История

Детска градина №8”Слънце”-гр.Търговище е построена през 1978г.Разположена е в централната част на град Търговище.Състои се от една масивна двуетажна сграда  за 6 градински групи/занимални и спални помещения,кът за хранене,санитарни възли /,  административни помещения,медицински кабинет,кабинет за допълнителни дейности/занимания по английски език,китайски език,занимания по рисуване,учителска стая/методичен кабинет, кухненски блок-разливочна и складови помещения./;

 

Занималните са едновременно и  спалните помещения ;те са в добро състояние, естетически и функционалноподредени, осигуряващи емоционален комфорт за децата.В тях легловата база позволява прием до 30 деца.Детската градина разполага с локално парно,отоплява се на газ.

 

Дворът е  с обособени площадки за всяка група, съобразно възрастта.Понастоящем те се отремонтирват,като се обособяват кътове за игра с уреди,с ударопоглъщаща настилка.Детската градина разполага с два вътрешни двора на открито-единият от тях е със засадена растителност,а другият е обособен като площадка с ударопоглъщаща настилка-подходящ за провеждане на двигателна активност на открито,за тържества и спортно-състезателна дейност,или за игра и отдих на група,която е карантинна.Предвид извършващата се ремонтна дейност,предстоят допълнителни мероприятия по аранжиране на дворното пространство.

 

От 23.08.2016г. към групите в ДГ№8”Слънце”-гр.Търговище,е  включена и група  в с.Голямо Ново/Заповед №3-01-566/09.02.2016 г. на Кмета на Община Търговище.Тя е  разположена в самостоятелна сграда,с обособени помещения и дворно място за игра.

 

ДГ№8”Слънце”-гр.Търговище,през учебната 2020/2021. ще работи с 6  целодневни групи, от които 5групи в основната сграда в гр.Търговище и 1 целодневна група/смесена /в сградата в с.Голямо Ново . За учебната 2020/2021г.са приети 154 деца,разпределени както следва:

 

ДГ№8”Слънце”-гр.Търговище‐131 деца,разпределени в 5 целодневни групи,както следва:

 • една първа група-23 деца
 • една втора  група-26 деца
 • една ПГ-5г.-26 деца
 • Подготвителна 6г.-28 деца
 • И една подготвителна 5-6 годишни-28 деца.

В с.Голямо Ново се помещават една  група-една смесена  група /3-4г. и  5-6г./-23 деца.

 

Групите се оформят по възрастов признак. Приемът  се осъществява на база постъпили заявления от родителите,съгласно Правила за прием на деца на територията на Община Търговище. Не се допуска подбор по пол, етническа, религиозна и социална принадлежност или по друг диференциращ признак. Зачитат се Конвенцията за правата на детето, Законът за закрила на детето и Конституцията на Република България.

 1. Децата са физически и психически здрави и правилно развити
 2. Осъществена е приемственост детска градина–училище.
 3. Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика. 

Детското заведение  в основната си сграда може да работи със170 деца,разпределени в шест възрастови групи,при целодневна организация.Децата са физически и психически здрави и правилно развити. Приемат се и деца със СОП/понастоящем пет деца /, като за тях са осигурени грижи съобразнопотребностите им-до тази година с тях работиха ресурсни учители/психолог,специален педагог,логопед/.Осигурено е здравно обслужване и здравна профилактика.

 

Изградени са добри традиции на сътрудничество с начални учители от училища в гр.Търговище/организират се съвместни родителски срещи,посещения на училищата,с цел запознаване с училищна среда;гостувания на бивши възпитаници - ученици- четене на приказки на по-малките и драматизиране на познати произведения; съвместни практикуми и развлечения и др./.Организират се родителски срещи с гост-психолог,логопед.Във всяка група има „Дни на отворените врати”-гостуване на родители на открити моменти,съвместни празници и развлечения;добра комуникация и сътрудничество с родителските комитети и културни и обществени институции/”Детски отдел”в Регионалната библиотека,Етнографски музей-Търговище,Куклен театър,Драматичен театър и др.

 

Възпитателно-образователният процес се основава на хуманно‐личностния подход.

 • Създадена е оптимална образователна среда,осигуряваща активно участие на децата.
 • Изработен оптимален график за използване насалона за провеждане на физическо възпитаниеи активна двигателна активност.
 • Осигурява емоционален комфорт за създаванена позитивна мотивация у децата.
 • Стимулира активната позиция на детето в процеса на общуването на всички нива.
 • Създадени са условия за стимулиране накреативното мислене и въображение у децата.
 • Приобщаване на децата към общочовешките ценности и национални традиции,чрез пресъздаване на народни обичай и празници;посещения на Етнографския музей.
 •  Осигурена възможност за допълнителни дейности  по избор на родителите. От 20 години в ДГ№8”Слънце”-гр.Търговище,се сформират групи за изучаване на английски език с лицензиран преподавател от ЧЕШ”Скай”-гр.Търговище„групи за занимания по изящно изкуство-ШИИ"Артея".