ДГ №8 Слънце
Детска градина в гр. Търговище

Необходими документи

 

Наредба за условията и реда за прием, записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини или в подготвителните групи в училищата на територията на Община Търговище